تبلیغات
پـــــــــــــــــــــــــاتوق - .....

پـــــــــــــــــــــــــاتوق

.....

دلواپسی هایم را ندیدی یا نخواستی ببینی نمیدانم...ولی میدانم فقط یک نفر هست که حس میکنی از ته دل دلواپسش هستی...میخواهی دنیا نباشد حتی خودت نباشی ولی او لبخند بزند...همین که ته ته دلش ردی از رضایت باشد کفایت میکند...تو را هم نخواست نخوا....نه....میخواهی لبخند بزند با تو....به تو و برای تو...فقط برای تو.....[ یکشنبه 25 تیر 1391 ] [ 06:28 ب.ظ ] [ فاطمه ]

[ نظرات() ]